cái đấy
danh từ
1.それ 「其れ」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KỲキ、ギ、ゴ