cái để lên men
câu, diễn đạt
1.はっこうそ 「発酵素」 [PHÁT GIẾU TỐ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỐソ、ス
PHÁTハツ、ホツ
GIẾU,DIẾUコウ