cai đội
1.ぶんたいちょう 「分隊長」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỘIタイ
PHÂNブン、フン、ブ
TRƯỜNGチョウ