cái đòn bẩy
danh từ
1.ジャッキ​​
2.バール​​
3.レバー​​

Thảo luận, đóng góp