cái đúng
danh từ
1.にょじつ 「如実」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỰCジツ、シツ
NHƯジョ、ニョ