cái đúng cái sai
câu, diễn đạt
1.しんぎ 「真偽」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHÂNシン
NGỤYギ、カ