cái gạt tàn
danh từ
1.はいうけ 「灰受け」 [HÔI THỤ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HÔIカイ
THỤ,THỌジュ