cái gì cơ
câu, diễn đạt
1.なんて 「何て」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan