cái gì cũng
câu, diễn đạt
1.なんでも 「何でも」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cái gì cũng

1. cái gì cũng ăn được
〜食べられる

Kanji liên quan