cái gì cũng biết
tính từ
1.オールマイティー​​
câu, diễn đạt
2.オールマイティー​​

Thảo luận, đóng góp