cái gì đúng là đúng cái gì sai là sai
câu, diễn đạt
1.ぜぜひひ 「是々非々」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KÉP
PHI
THỊゼ、シ