cải giới tính
động từ
1.かいせい 「改姓する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÍNH,TÁNHセイ、ショウ
CẢIカイ