cái gối
danh từ
1.まくら 「枕」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHẨMチン、シン