cái hắt hơi
danh từ
1.くしゃみ 「嚏」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐẾテイ