cái hay
danh từ
1.しゅみ 「趣味」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÚシュ
VỊ