cái kệ
1.たな 「棚」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẰNGホウ