cái khóa gài
danh từ
1.とめがね 「止め金」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHỈ
KIMキン、コン、ゴン