cái không thay đổi
câu, diễn đạt
1.こうきゅう 「恒久」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CỬUキュウ、ク
HẰNGコウ