cái làm cho người ta sợ
câu, diễn đạt
1.ぶきみ 「不気味」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẤTフ、ブ
KHÍキ、ケ
VỊ