cái liếc trộm
danh từ
1.とうし 「偸視」 [DU THỊ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỊ
DUツ、トウ、チュウ