cái lợi
danh từ
1.り 「利」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LỢI