cái lợi riêng
danh từ
1.りこ 「利己」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KỶコ、キ
LỢI