cái lọng
danh từ
1.ひがさ 「日傘」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TẢNサン
NHẬTニチ、ジツ