cái lược
danh từ
1.くし 「櫛」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRẤTシツ