cái mông
danh từ
1.しり 「尻」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHÀOコウ