cái muỗng
1.さじ 「匙」​​
2.スプーン​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHỦY