cái Mỹ
danh từ
1.び 「美」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MỸビ、ミ