cái nào
1.どちら 「何方」 [HÀ PHƯƠNG]​​
2.どれ 「何れ」 [HÀ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHƯƠNGホウ