cái này hay cái khác
câu, diễn đạt
1.とかく 「兎角」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỐト、ツ
GIÁCカク