cái nạy nắp thùng
câu, diễn đạt
1.てつぼう 「鉄棒」 [THIẾT BỔNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THIẾTテツ
BỔNGボウ