cái nhìn bao quát
danh từ
1.がいきょう 「概況」​​
câu, diễn đạt
2.がいきょう 「概況」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HUỐNGキョウ
KHÁIガイ