cái nôi
danh từ
1.ゆりかご 「揺りかご」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DAOヨウ