cái nóng như thiêu như đốt
danh từ
1.こくしょ 「酷暑」​​
câu, diễn đạt
2.こくしょ 「酷暑」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHỐCコク
THỬショ