cái quạt gấp
danh từ
1.おうぎ 「扇」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHIẾNセン