cai rượu
1.だんしゅ 「断酒」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐOẠN,ĐOÁNダン
TỬUシュ