cái sườn nhà
danh từ
1.フレーム​​

Thảo luận, đóng góp