cải táng
danh từ
1.かいそう 「改葬」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÁNGソウ
CẢIカイ