cái tất yếu
danh từ
1.ひつよう 「必要」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TẤTヒツ
YẾUヨウ