cái thiện
danh từ
1.よし 「善し」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THIỆNゼン