cái tồi nhất
câu, diễn đạt
1.さいあく 「最悪」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ÁCアク、オ
TỐIサイ、シュ