cái tốt
danh từ
1.じゅんちょう 「順調」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THUẬNジュン
ĐIỀUチョウ