cái trống
danh từ
1.たいこ 「太鼓」​​
2.ドラム​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CỔ
THÁIタイ、タ