cái trước đó
câu, diễn đạt
1.みぜん 「未然」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VỊ,MÙIミ、ビ
NHIÊNゼン、ネン