cái trước mắt
danh từ
1.はなさき 「鼻先」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TIÊNセン
TỴ