cái ví
danh từ
1.さついれ 「札入れ」 [TRÁT NHẬP]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHẬPニュウ、ニッ
TRÁTサツ