cái vỉ
danh từ
1.ひらなべ 「平鍋」 [BÌNH OA]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BÌNHヘイ、ビョウ、ヒョウ
OA