cái vi mô
danh từ
1.びしょう 「微小」 [VI TIỂU]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TIỂUショウ
VI