cái võng lưới
danh từ
1.ハンモック​​

Thảo luận, đóng góp