cấm chế
1.きんせい 「禁制」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHẾセイ
CẤMキン