cấm cố
1.きんこ 「禁固」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CỐ
CẤMキン